Audiobestanden uit laten schrijven

Mensen die vaak bij vergaderingen of lezingen aanwezig zijn, zullen ermee te maken krijgen dat er audio opnames gemaakt worden die later worden uitgeschreven in een transcript. Op die manier kan later worden nagelezen wat er precies is gezegd tijdens de bijeenkomst. Wellicht moet je zelf wel regelen dat er een goede transcripten worden gemaakt. Maar niet alleen bij grote bijeenkomsten worden er geluidsopnamen gemaakt. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook situaties voorkomen waarbij het belangrijk is dat interviews of gesprekken worden opgenomen en later worden uit gewerkt.

van-audioopname-naar-transcript

Zelf aan de slag gaan

Natuurlijk kan je zelf aan de slag gaan met het uitwerken van de audio opnames. Er zelfs speciale audio transcriptiesoftware of speech-to-tekst software die je kunnen helpen bij het maken van een transcript. Je moet er dan wel rekening mee houden dat dit erg veel tijd kost. Je bent hier in de regel 5 tot 6 keer zo lang mee bezig dan de duur van de opname. Wanneer je regelmatig te maken krijgt met het uitwerken van een geluidsopname is het voor jou misschien wel een optie om een professioneel uitwerkingsbedrijf te zoeken die de geluidsopnamen voor je omzet in een goed en leesbaar transcript.

Hoe audio transcriberen

Wanneer je een uitwerkingsbedrijf hebt gevonden is het verstandig om goede afspraken te maken over hoe de audiobestanden worden uitgewerkt. Maak afspraken of de tekst letterlijk moet worden getranscribeerd of dat het transcript wat vrijer mag zijn. Geef je wensen omtrent de lay-out van de uitgewerkte documenten aan en of er moet worden gelet op de grammatica en spelling. Afhankelijk van het doel waarmee het transcript wordt gemaakt bespreek je of er bijvoorbeeld conclusies moeten worden aangegeven of dat de intonatie van de spreker moet worden aangegeven. Waarschijnlijk heb je een deadline wanneer het transcript klaar moet zijn. Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken die je met het uitwerkingsbedrijf kunt bespreken om tot een transcript te komen dat voldoet aan al jouw wensen.

Wat kan je zelf doen

Niet alleen met het maken van goede afspraken over hoe het dictaat wordt uitgewerkt, kom je tot een goed transcript. Je kan er zelf aan bijdragen door het dictaat goed voor te bereiden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de geluidsopnamen van goede kwaliteit zijn. Wanneer er veel achtergrondruis of echo is zal het voor de transcribeerder moeilijker zijn je te verstaan en kan het transcript tekst bevatten die niet helemaal klopt. Hetzelfde geldt wanneer je je dictafoon op een verkeerde manier gebruikt. Bovendien zal een voicerecorder van een betere kwaliteit er ook voor zorgen dat de audio opname beter te verstaan zal zijn. Wanneer het om een grotere zaal gaat waarbij veel sprekers aanwezig zijn doe je er verstandig aan om van te voren de akoestiek te testen. Zo kan je bepalen waar de opname apparatuur moet worden geplaatst en hoe deze moet worden ingesteld. Wellicht kan je de sprekers erop attent maken om luid en duidelijk te spreken zodat ze goed te verstaan zijn. Maak gebruik van goede professionele software zodat je ervan verzekerd bent dat de opname zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.