Authentiseren van gebruikers met Radius binnen je netwerk

Radius

Wanneer we over Radius spreken, dan hebben we het over Remote Authentication Dial In User Service. Dit is een belangrijk onderdeel van netwerken die binnen organisaties worden opgezet, om gebruikers bijvoorbeeld toegang te verlenen tot onderdelen van het netwerk. In feite doet Radius niets meer, dan het beheren van de toegang tot deze netwerken. Onder andere internetproviders werken veel met deze Radius-servers, om hun klanten toegang tot hun netwerk te geven. Wanneer een klant zijn rekening niet betaalt of overstapt naar een andere provider wordt de toegang via de Radius-server geweigerd. Naast het verschaffen van toegang, zorgt Radius ook voor het beheer van accounts.

Toegang

Radius heeft drie verschillende functies

De functies die Radius heeft worden doorgaans samengevat tot AAA. Dit staat voor authenticatie, autorisatie en accounting. In de praktijk komt dit erop neer, dat gecontroleerd wordt of een gebruiker toegang hoort te krijgen tot het netwerk. Wanneer een gebruiker bekend is bij het netwerk, krijgt de gebruiker een IP-adres toegewezen. Iedere gebruiker moet immers geïdentificeerd kunnen worden wanneer hij of zij een server gebruikt. Op basis van dit IP-adres is het mogelijk om het gedrag van een gebruiker te monitoren en deze eventueel te blokkeren.

Specialisten

Accounting-functie van Radius-servers

Reeds werd beschreven hoe de authenticatie en autorisatie verloopt op een Radius-server. Naast deze twee functies heeft Radius een derde functie, namelijk accounting. Hieronder verstaan we het creëren van verschillen tussen gebruikers. De ene gebruiker betaalt mogelijk meer en mag daardoor mogelijk meer verbruiken. Bij gebruikers met een minder groot abonnement moet het verbruik juist worden ingeperkt. Ook hier draagt de Radius-server zorg voor.

De kans is groot dat het gebruik van Radius ook voor uw eigen organisatie interessant kan zijn. Verschillende gebruikersgroepen binnen uw organisatie moeten immers toegang kunnen krijgen tot verschillende lagen van een netwerk. Radius helpt u hierbij!