Als een dierbare van je komt te overlijden, krijg je te maken met rouwverwerking. Je moet immers voor altijd afscheid nemen van iemand en dat is nooit gemakkelijk. Veel mensen willen graag iets weten over de fases die ze tijdens het proces van rouwverwerking kunnen verwachten en welke stappen ze het beste kunnen zetten. Maar het lastige is: voor iedereen ziet dit er anders uit. Er is geen vastomlijnd kader in de zin van: de eerste maand voel je dit, het eerste jaar dat en het duurt zoveel maanden voordat je over het verlies heen bent. En dat maakt het een lastig proces.

Rouwverwerking voor iedereen anders

Wat het daarnaast ook lastig maakt, is dat dit proces er voor iedereen heel anders uitziet. Rouwverwerking verschilt per persoon, maar ook per keer. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van:

  • de relatie die je had met iemand die overleden is
  • de leeftijd van de overledene
  • de omstandigheden waaronder iemand overleden is

En daarnaast spelen jouw persoonlijke eigenschappen natuurlijk ook een rol. De een verwerkt een verlies gemakkelijker dan een ander. Maar zoals gezegd kan dit ook per situatie sterk verschillen. Het maakt bijvoorbeeld nogal iets uit of een van jouw grootouders komt te overlijden op een late leeftijd als gevolg of dat een van je kinderen plotseling door een ongeluk overlijdt. Met andere woorden, de rouwverwerking verloopt anders als jij je al op het afscheid voor hebt kunnen bereiden. Als iemand al langere tijd ernstig ziek is, weet je dat het overlijden er aan zit te komen. Dat maakt het niet minder vervelend, maar je kunt dan al gaandeweg afscheid nemen. Het komt dan niet als een schok of verrassing. Datzelfde geldt voor mensen die een lang leven achter de rug hebben, er komt een punt dat het overlijden niet meer onverwacht is. Rouwverwerking is daardoor vaak anders, omdat jij je er op voor hebt kunnen bereiden.

Onverwacht verlies

Hoe anders is dit als iemand plotseling als gevolg van bijvoorbeeld een ongeluk overlijdt. Helemaal als iemand nog jong is. Je valt dan als het ware meteen in de rouwverwerking, zonder dat jij een periode van voorbereiding op het verlies hebt gehad. Je krijgt dan met heel andere gevoelens te maken, zoals schuldgevoelens of een gevoel van: waarom hij en niet ik? Daar is geen antwoord op te krijgen. Mensen vinden het bovendien vaak lastig om met iemand om te gaan die een plotseling groot verlies heeft geleden. Ze weten niet wat ze moeten vragen of hoe ze je moeten behandelen. En dat maakt alles nog lastiger. Je kunt dan wel wat hulp bij je rouwverwerking gebruiken. Gelukkig ben je niet de enige die iets dergelijks heeft meegemaakt en je kunt steun halen uit de ervaringen van anderen. Zij hebben hier boeken of blogs over geschreven die jou kunnen helpen. Daarnaast zijn er ook workshops die jou kunnen helpen, die jou handvaten bieden om met jouw verlies om te gaan. Ben je hier nieuwsgierig naar? Kijk dan eens op de website van Rouwverwerking online, hier vind je veel mogelijkheden voor hulp tijdens jouw rouwproces.