Oxyz helpt bedrijven in Alkmaar door middel van schuldsanering

Voor sommige bedrijven in Alkmaar is het mogelijk om uit de schulden te komen via schuldsanering. Misschien is dit ook voor jouw bedrijf de oplossing om een einde te maken aan de schulden. Om dit proces in gang te zetten moet je over het algemeen eerst langs de gemeente gaan. Zij kunnen jou helpen bij het vinden van een hulpverleningsorganisatie die jou kan ondersteunen bij het aflossen van de schulden. In Alkmaar is Oxyz één van de organisaties die hulp verleent aan bedrijven. Daarnaast kijken ze ook naar hoe jouw financiële privé situatie is, om hulp en ondersteuning op maat te bieden.

Het schuldsaneringsproces
In eerste instantie wordt er geprobeerd om met de schuldeiser een overeenkomst aan te gaan waarin de schulden binnen een bepaalde periode, maandelijks worden afgelost. Wanneer zij niet akkoord gaan met het voorstel, dan ga je over op een rechterlijk traject. Wat betekent dat je met jouw financiële gegevens naar de rechter gaat en zij het schuldsaneringsproces in werking gaan zetten. Voorafgaand aan dit proces wordt er eerst via de rechter geprobeerd om de schuldeiser te verplichten om akkoord te gaan met het voorstel van de hulpverlener. Wanneer dit dus niet het geval is dan is het een proces dat via de rechter verloopt. 

Terugbetalen binnen drie tot vijf jaar
De rechter bepaalt uiteindelijk hoeveel jij terug gaat betalen. Hiervoor wordt een bedrag vastgesteld dat je maandelijks moet terug betalen aan de schuldeiser(s). Dit gebeurt over een periode van drie tot maximaal vijf jaar. In die periode is het overigens van belang dat je de rechter en hulpverlener op de hoogte houdt van de financiële situatie. Wat betekent dat je het aangeeft wanneer je meer verdient of als er andere (extra) kosten in beeld komen. Daar tegenover staat wel dat ze jouw financiële situatie in de gaten houden en ervoor zorgen dat je nog wel in je persoonlijke levensbehoefte kan blijven voorzien.